Boekentip: Leer begrijpend lezen met Nachtwacht


In een vorige post lazen jullie al dat wij ( de kids en ik) razend enthousiast zijn over de nieuwe AVI-boekenreeks van o.a.Nachtwacht. Naast deze leesboeken op de verschillende AVI-niveaus, die trouwens ook verkrijgbaar zijn met De Kampioenen en Samson&Marie, zijn er nu de lees-en oefenboeken die begrijpend lezen oefenen. 

Als taalleerkracht merk ik maar al te vaak dat begrijpend lezen een moeilijke vaardigheid is. Deze wordt nochtans goed geoefend in het basisonderwijs. Om het ook thuis ook verder te oefenen op een educatief verantwoorde manier, zijn deze boeken van Nachtwacht perfect. 
De boekjes zijn geschreven op AVI-niveau, zodat ze ook de leesvaardigheid zelf helpen ontwikkelen. Niet alleen bouwen de verhalen op qua AVI-niveau, ook de moeilijkheidsgraad van de vragen neemt toe in de loop van het boek. Zo worden de verschillende leesvaardigheden stap voor stap opgebouwd. Check de lezende kids hier.

Dit is alvast een aangename manier om ook thuis verder te werken aan deze vaardigheid.