Waarom spelen met poppen belangrijk is !

Als kind speelde ik uren met poppen en in het bijzonder met mijn Barbies. Ze maakten van alles mee maar gelukkig liep alles ook altijd goed af, dat is nu eenmaal hoe het hoort te zijn in de wereld van een kind. 

Ik bedacht de gekste avonturen en dat stimuleerde mijn creativiteit, daar ben ik van overtuigd. Die creativiteit kon ik niet allee in mijn verhaal de vrije loop laten, maar ik was ook inventief genoeg om zelf kleding uit zakdoekjes ( ja echt) , stofrestjes, gehaakte tafelnappen, ... te maken. De moeilijkere dingen deed ik uiteraard onder de deskundige begeleiding van mijn oma (bij het haken & breien) en mijn mama hielp me als er iets moest genaaid worden. Onbewust was ik ook al spelend bezig mezelf te vormen tot wie ik nu ben.

Samen met de Universiteit van Cardiff wilde Mattel® het belang van spelen met poppen onderzoeken. Uit een eerdere studie bleek al dat dat het spelen met poppen heel belangrijk is voor ons brein. Het activeert delen van het brein die kinderen in staat stellen om empathie en sociale verwerkingsvaardigheden te ontwikkelen. 

In een tweede fase van het onderzoek wilde men nagaan wat het belang is van wat kinderen zeggen terwijl ze alleen met poppen aan het spelen zijn. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kinderen meer praten over de gedachten en gevoelens van anderen wanneer ze op hun eentje met poppen spelen. Verder toonde dit ook aan dat kinderen meer praten over de gedachten en gevoelens van anderen wanneer ze met poppen spelen dan wanneer ze games spelen op de tablet. Dit noemt men internal state language (ISL). Doordat kinderen praten over de interne toestand van hun poppen (anderen) oefenen ze hun sociale vaardigheden, wat ook gunstig is bij hun contacten in de echte wereld met mensen.  

Voor het onderzoek werd de hersenactiviteit met infraroodspectroscopie gemeten terwijl de kinderen met poppen speelden en ook wanneer ze games speelden op de tablet, zowel op hun eentje als samen met iemand anders. Tijdens het observeren van de kinderen stelden onderzoekers vast dat er een verhoogde hersenactiviteit was in de posterior superior temporal sulcus-zone (pSTS) op het moment dat de kinderen spraken alsof ze dachten dat hun poppen gedachten en gevoelens hadden. De pSTS-zone is sterk betrokken bij de ontwikkeling van sociale en emotionele verwerkingsvaardigheden, dit helpt hen om essentiële sociale vaardigheden aan te leren, zoals empathie.
De onderzoekers stelden ook vast dat spelen met poppen meer ISL tot stand bracht dan games spelen op een tablet, en dat gebruik van ISL over anderen gepaard ging met een hogere pSTS-activering.

Volgens een studie (**Studie door OnePoll in 22 landen in juli 2020, waarbij 15000 ouders met kinderen tussen 3 en 10 jaar oud, bevraagd werden .) blijkt dat 91% van de ouders veel waarde hechten aan empathie en sociale verwerkingsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn voor kinderen essentieel om op emotioneel, academisch en sociaal vlak verder te blijven groeien.
De voorbije twee jaar bleken ouders zich ook steeds meer zorgen te maken over het sociaal-emotionele ontwikkelingstraject van hun kinderen. Aangezien cognitieve en sociale prikkelingen buitenshuis beperkt waren als gevolg van de pandemie, suggereert de universiteit van Cardiff dat spelen met poppen kinderen de kans kan geven om situaties en interacties uit hun dagelijkse leven na te doen. Kinderen bootsen het gedrag dat ze van hun ouders, leerkrachten en andere kinderen zien, na, en poppen kunnen een uitlaatklep vormen om wat ze gezien en gehoord hebben te imiteren, en om zo de nodige vaardigheden te oefenen die ze in echte sociale situaties kunnen gebruiken.

Uit het onderzoek blijkt ook dat deze bevindingen niet gendergerelateerd zijn - waardoor het brede, essentiële belang van spelen met poppen om sociale vaardigheden te oefenen, duidelijk wordt.

We kunnen dus alleen maar toejuichen dat de kids met poppen spelen en dat dat zeker en vast zijn voordelen heeft.